Senioru dzīves apstākļi un ar novecošanu saistītā diskriminācija

“Mūža rudens. Senioru dzīves apstākļi, ar novecošanu saistītie aizspriedumi un diskriminācija Latvijā.” Latvija ir novecojoša valsts novecojošā Eiropā. Novecošana ir dabisks un likumsakarīgs progresējošu organisma funkcionālo spēju samazināšanās process, tomēr ar to saistītas daudzas sociālas un emocionālas problēmas. Vismaz daļu no tām iespējams novērst sabiedrības

Par privātpersonu parādu norakstīšanu un nabadzības mazināšanu

Brīvības un Solidaritātes fonds sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung Baltic States fondu rīko diskusiju ciklu par sociālās nevienlīdzības ietekmi uz sabiedrības attīstību un iespējām šo nevienlīdzību mazināt. Šī gada 21. oktobrī Latvijas brīvo arodbiedrību ēkā, Bruņinieku ielā 29/31 organizēja diskusiju par ātro kredītu ietekmi uz sociālo nevienlīdzību.