Globālā pārtikas atkritumu problēma un kā Donalds Tramps to risinās

Pēdējo pāris gadu laikā, globālā pārtikas atkritumu problēma kļuvusi izteikti aktuāla un pamanāma. Kamēr liela daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo pārtikas badā, 1/3 no visas saražotās pārtikas tiek saražota izmešanai. Fakts, ka politiskie centieni vairāku desmitgažu laikā radīt „ pārtikas nodrošinājumu” ir vainagojušies ar panākumiem, ir

Eiropas Savienības revidenti skarbi kritizē Komisijas šī brīža politiku pārtikas atkritumu jautājumā

  Teksta autors: Sarantis Michalopoulos | EurActiv.com 2017. gada 17. janvāris Eiropas Komisija tiek aicināta sakārtot lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku 17. janvārī publicētajā ziņojumā, Eiropas Revīzijas palāta kritizēja Eiropas Komisiju par tās nespēju veicināt resursefektīvu pārtikas piegādes ķēdes izveidi, risinot pārtikas atkritumu problēmu. Palāta arī aicināja ES izpildvaras

ES piedāvā uz pusi samazināt pārtikas atkritumus līdz 2030. gadam

Teksta autore: Rebeka Smitersa | The Guardian Ziemeļrietumu pārtikas veikala ķēde PCC Natural Markets pārvērš savus pārtikas atkritumus organiskajā mēslojumā. Nozīmīga Eiropas parlamenta balsojuma priekšvakarā, kas ieplānots šomēnes, cilvēki tiek mudināti īpaši izteikt atbalstu Eiropas mēroga kustības iniciatīvai uz pusi samazināt visas pārtikas ķēdes radītos atkritumus Eiropā līdz

VAI PĀRTIKAS ATKRITUMI IR PROBLĒMA?

Vai Jūs spējat noticēt, ka pasaulē trešdaļa no saražotās pārtikas tiek izmesta atkritumos? Un tikai šī izmestā pārtika rada trešo lielāko karbona dioksīda emisiju apjomu! Tas nozīmē – lai saražotu pārtiku, ko vēlāk izmetam, mēs patērējam ļoti daudz dažādu resursu, tajā skaitā degvielu, ūdeni, darba

Uzsāk diskusiju par pārtikas atkritumu samazināšanu.

6. decembrī plkst. 10:30 Eiropas savienības mājā notika pirmā diskusija starp pārtikas ražotājiem, PVD, restorāniem, tirgotājiem un nevalstiskajām organizācijām par iespējām samazināt pārtikas atkritumus, kas rodas visā pārtikas apgādes ķēdes garumā. Diskusiju organizēja Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) un Eiropas Progresīvo pētījumu fonds (FEPS). Šī