Senioru dzīves apstākļi un ar novecošanu saistītā diskriminācija

“Mūža rudens. Senioru dzīves apstākļi, ar novecošanu saistītie aizspriedumi un diskriminācija Latvijā.”

Latvija ir novecojoša valsts novecojošā Eiropā. Novecošana ir dabisks un likumsakarīgs progresējošu organisma funkcionālo spēju samazināšanās process, tomēr ar to saistītas daudzas sociālas un emocionālas problēmas. Vismaz daļu no tām iespējams novērst sabiedrības kopīgiem spēkiem. Šajā diskusijā meklēsim atbildes uz tādiem jautājumiem kā:

Kad cilvēks var tikt uzskatīts par vecu?
Kādas ir vecuma objektīvās un subjektīvās pazīmes?
Kā mainījusies senioru dzīves kvalitāte pēdējo desmit gadu laikā un kas to ietekmē?
Cik izplatīta ir diskriminācija un aizspriedumi, kas saistīti ar vecumu? Kā tos atpazīt un kā rīkoties, sastopoties ar “eidžismu”?

Diskusijā piedalījas:

Girts Jankovskis , Dr. phil, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, Maijas Jankovskas grāmatas “Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā” (Rīga: Creative Media Baltic, 2019) zinātniskais redaktors
• Anda Grīnfelde, Dr. oec., Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes viesdocente
LR Tiesībsarga Birojs pārstāvis.

Moderatore – Agita Misāne, Dr.phil., Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece.