Darba attiecības un darbinieku pārstāvju loma

Krīzes situācijas nostrādā kā katalizators, kas izceļ izaicinājumus darba tiesību aizsardzības sistēmā un attiecībās. 2008.gada finanšu krīze un tagad COVID-19 konteksts ir iespēja paskatīties uz darba devēju un darbinieku attiecībām, tiesību aizsardzību un efektivitāti, kā arī darbinieku pārstāvju lomu un ietekmi. Svarīgi izsvērt gan darba devēju, gan darbinieku, gan valdības lomu efektivitātes nodrošināšanā, darba tiesību sistēmas plānošanā. Šos jautājumus diskutēsim no darbinieku, to pārstāvju, darba devēju un valsts perspektīvas.

Diskusijā piedalās: Andželika Berga – personālvadības eksperte, vadītāja. Ilze Zvīdriņa, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece. Igors Kļaviņš, darbinieks.

Diskusiju vada: Dace Kavasa, Latvijas Aviācijas arodbiedrības vadītāja, juriste.

Diskusiju organizē: Brīvības un solidaritātes fonds ar Fridriha Eberta fonda atbalstu.