All posts by Atis Lejiņš

No Thumbnail

Stipendiju konkurss bakalaura un maģistra programmu studentiem

Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2012./2013. gadā rakstīs bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlēsies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem. Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir: „Sabiedrības līdzdalības nozīme demokrātiskas valsts attīstībā”; „Arodbiedrību loma

No Thumbnail

BSF 9. forums: Atbalsts zinātnei kā būtisks priekšnoteikums inovatīvas un ilgtspējīgas tautsaimniecības veidošanā

2011. gada 16. decembrī Rīgā, Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) un Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) rīkots forums „Atbalsts zinātnei kā būtisks priekšnoteikums inovatīvas un ilgtspējīgas tautsaimniecības veidošanā”. Pasaules finanšu krīzes laikā smagi cietusī Latvijas ekonomika radījusi labvēlīgu augsni

No Thumbnail

BSF 8. forums: Latvijas demogrāfiskā katastrofa: izaicinājumi un risinājumi

2011. gada 6. jūlijā Rīgā, Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) un Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) rīkots forums „Latvijas demogrāfiskā katastrofa: izaicinājumi un risinājumi”. Provizoriskie tautas skaitīšanas rezultāti atklāj, ka Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis līdz aptuveni 1,9 miljoniem, tātad

EPIB un BSF semināra “Jauniešu brīvprātīgais darbs Eiropas un Latvijas politiskajos procesos” kopsavilkums un izmantotie materiāli (Rīga, 29.04.2011.)

2011. gada 29. aprīlī ES Mājā notika Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Rīgā un Brīvības un solidaritātes fonda kopīgi rīkots seminārs „Jauniešu brīvprātīgais darbs Eiropas un Latvijas politiskajos procesos”. Pasākums pulcēja vairākus desmitus interesentu klātienē, kā arī vairākus simtus skatītāju video tiešsaistē dažādās interneta vietnēs. Pēc

No Thumbnail

BSF 7. foruma video/audio materiāli

2010. gada 3. decembrī Rīgā norisinājās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Brīvības un solidaritātes fonda rīkots forums „Arodbiedrību loma nabadzības samazināšanā, pilsoniskās sabiedrības veidošanā un darbinieku tiesiskajā aizsardzībā Latvijā”. Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos