All posts by Tatjana Ozerska

Sticky Post

Aprites ekonomika un zaļās darbavietas ES un ārpus tās

“Ņemot vērā ievērojamo dabas resursu patēriņa un radīto atkritumu apjoma pieaugumu, aprites ekonomikas jēdziens ir kļuvis arvien plašāks gan akadēmiskajās, gan politikas debatēs. Jaunā Eiropas Komisijas aprites ekonomikas tiesību aktu pakete (publicēta 2022. gada marta beigās), kurā cita starpā iekļauta arī ekodizaina iniciatīva un ilgtspējīgas

Sticky Post

Konkrēta rīcība mājokļu pieejamībai un sociālo mājokļu nodrošinājumam ES

Kvalitatīvu un zemu izmaksu mājokļu pieejamības trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām,ar ko saskaras iedzīvotāji visā Eiropas Savienībā. Mājokļu politika šīs problēmas risināšanai iratšķirīga dažādās valstīs. Šajā pētījumā Sergio Nasarre-Aznar (koordinators), Núria Lambea-Llop, Milan Ftáčnik un Līga Rasnača identificē galvenos mājokļa politikas izaicinājumus, kaskavē nodrošināt

Sticky Post

Konkrēta rīcība mājokļu pieejamībai un sociālo mājokļu nodrošinājumam ES

Kvalitatīvu un zemu izmaksu mājokļu pieejamības trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām, ar ko saskaras iedzīvotāji visā Eiropas Savienībā. Mājokļu politika šīs problēmas risināšanai ir atšķirīga dažādās valstīs. Šajā pētījumā Sergio Nasarre-Aznar (koordinators), Núria Lambea- Llop, Milan Ftáčnik un Līga Rasnača identificē galvenos mājokļa politikas

Vai ieguldījumi krīzes pārvarēšanā ir pietiekami zaļi un taisnīgi?

Šobrīd piedzīvojam vērienīgas valdību un Eiropas institūciju investīcijas, lai novērstu ekonomikas krīzi. Taču IKP skaitļiem nevajadzētu būt vienīgajam mūsu mērķim. Vai šis atbalsts palīdzēs mazināt nevienlīdzību, risināt sociālās problēmas un novērst klimata krīzi? Kopā ar ekspertiem pārrunāsim, kas ir neizmantotās iespējas energoefektivitātes, sociālās drošības tīkla

Sticky Post

Darba attiecības un darbinieku pārstāvju loma

Krīzes situācijas nostrādā kā katalizators, kas izceļ izaicinājumus darba tiesību aizsardzības sistēmā un attiecībās. 2008.gada finanšu krīze un tagad COVID-19 konteksts ir iespēja paskatīties uz darba devēju un darbinieku attiecībām, tiesību aizsardzību un efektivitāti, kā arī darbinieku pārstāvju lomu un ietekmi. Svarīgi izsvērt gan darba