Kontakti

Brīvības un solidaritātes fonds,
Bruņinieku iela 29/31, 204. telpa, Rīga, LV-1001, Latvija
Tālr. 29199982; e-pasts: info[at]bsf-latvija[.]lv

Nodibinājums “Brīvības un solidaritātes fonds”

Vien.reģ.Nr. 40008120241
Adrese: Malienas iela 76-21, Rīga LV-1064, Latvija
Banka: AS SWEDBANKA
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV77HABA0551022368868