No Thumbnail

Biomasas izmantošanas konsultanta Arnolda Dāles prezentācija par enerģētisko audžu izmantošanas iespējām Latvijā

Atskatoties uz 2008. gada vasarā Rīgā notikušo Brīvības un solidaritātes fonda rīkoto forumu par Latvijas enerģētisko drošību, vēlamies piedāvāt šajā forumā uzstājušos eksperta Arnolda Dāles redzējumu un piedāvātajiem risinājumiem. Dāles kungs piedāvā Latvijā aktīvi izmantot miežabrāļa un sāres enerģētiskās audzes, ko var sēt un apstrādāt

Ziņojums par Rīgā notikušajām publiskajām diskusijām par Latvijas piecu gadu dalības pieredzi NATO un Alianses jauno stratēģiju Afganistānā

21. aprīlī konferences „Jauni izaicinājumi NATO dalībvalstīm un to partneriem” ietvaros norisinājās spraigas diskusijas par Latvijas piecu gadu dalības pieredzi pārveidotā un paplašinātā NATO, kā arī par NATO misijas Afganistānā jauno stratēģiju. Konferences pirmajā paneļdiskusijā “Latvijas piecu gadu dalības pieredze pārveidotā un paplašinātā NATO: sasniegumi

BSF 3. foruma materiāli

2008. gada 6. decembrī notika Brīvības un solidaritātes fonda 3. forums par tēmu “Demogrāfiskā situācija un inovācijas: Latvijas izaugsmes perspektīvas”. Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – foto, video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Iepriekš jau

No Thumbnail

BSF 3. forums: ”Demogrāfiskā situācija un inovācijas: Latvijas izaugsmes perspektīvas” (Rīga, 06.12.2008.)

3. foruma pirmo sekciju atklāja Brīvības un Solidaritātes fonda valdes priekšsēdētājs Atis Lejiņš. Savā ievada uzrunā viņš norādīja uz tām demogrāfiskajām problēmām, kuras stāv priekšā Latvijai tuvāko gadu laikā. Lejiņš uzsvēra nepieciešamību risināt šīs problēmas Eiropas Savienības līmenī. Viņš atsaucās uz savu neseno pieredzi Eiropas