Par fondu

Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) izveidots 2007. gadā. Mūsu darbības mērķi ir ar izglītojošas un akadēmiski profesionālas darbības palīdzību:

Stiprināt pilsonisko sabiedrību.
Veicināt paaudžu, dzimumu, dažādu sociālo slāņu, tautību un cita veida savstarpējo solidaritāti sabiedrībā.
Skaidrot sociāldemokrātiskās idejas un vērtības.
Stiprināt demokrātiju Latvijā un ārpus tās robežām.
Stiprināt sociāla rakstura organizācijas un struktūras.
Sadarboties ar idejiski radniecīgām politiskām partijām, biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārpus tās.

BSF nodarbojas ar izglītojošu pasākumu organizēšanu par aktuāliem politiskiem jautājumiem. Lai sasniegtu mērķus, BSF rīko diskusijas, konferences, seminārus, lekcijas un informatīvus pasākumus, kā arī izdod publikācijas. Savā darbībā fonds orientējas uz akadēmisko vidi, kam jāsagatavo nopietni piedāvājumi publiskajai varai, lai tā sasniegtu efektīvākus un labākus risinājumus valsts labklājības celšanā, sociālā taisnīguma veicināšanā un veiksmīgas, mūsdienīgas sabiedrības izveidē Latvijā.