Category Archives: Jaunumi

Sticky Post

Konkrēta rīcība mājokļu pieejamībai un sociālo mājokļu nodrošinājumam ES

Kvalitatīvu un zemu izmaksu mājokļu pieejamības trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām,ar ko saskaras iedzīvotāji visā Eiropas Savienībā. Mājokļu politika šīs problēmas risināšanai iratšķirīga dažādās valstīs. Šajā pētījumā Sergio Nasarre-Aznar (koordinators), Núria Lambea-Llop, Milan Ftáčnik un Līga Rasnača identificē galvenos mājokļa politikas izaicinājumus, kaskavē nodrošināt

Sticky Post

Konkrēta rīcība mājokļu pieejamībai un sociālo mājokļu nodrošinājumam ES

Kvalitatīvu un zemu izmaksu mājokļu pieejamības trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām, ar ko saskaras iedzīvotāji visā Eiropas Savienībā. Mājokļu politika šīs problēmas risināšanai ir atšķirīga dažādās valstīs. Šajā pētījumā Sergio Nasarre-Aznar (koordinators), Núria Lambea- Llop, Milan Ftáčnik un Līga Rasnača identificē galvenos mājokļa politikas

Vai ieguldījumi krīzes pārvarēšanā ir pietiekami zaļi un taisnīgi?

Šobrīd piedzīvojam vērienīgas valdību un Eiropas institūciju investīcijas, lai novērstu ekonomikas krīzi. Taču IKP skaitļiem nevajadzētu būt vienīgajam mūsu mērķim. Vai šis atbalsts palīdzēs mazināt nevienlīdzību, risināt sociālās problēmas un novērst klimata krīzi? Kopā ar ekspertiem pārrunāsim, kas ir neizmantotās iespējas energoefektivitātes, sociālās drošības tīkla

Sticky Post

Darba attiecības un darbinieku pārstāvju loma

Krīzes situācijas nostrādā kā katalizators, kas izceļ izaicinājumus darba tiesību aizsardzības sistēmā un attiecībās. 2008.gada finanšu krīze un tagad COVID-19 konteksts ir iespēja paskatīties uz darba devēju un darbinieku attiecībām, tiesību aizsardzību un efektivitāti, kā arī darbinieku pārstāvju lomu un ietekmi. Svarīgi izsvērt gan darba

Sociālās nevienlīdzības radītie izaicinājumi “zaļajai jaunībai”

Saruna par iespējām un realitāti jauniešiem aktīvi iekļauties Latvijas ekonomiskajā vidē, darba tirgū. Vai Latvija var atļauties nevērīgi attiekties pret jauniešiem? Šobrīd jauniešu īpatsvars sabiedrībā ir 6,5%, kas, kopā ar Bulgāriju, ir zemākais rādītājs ES. Jauniešu bezdarbs ir 11,2% (18 līdz 24 gadus veci jaunieši,