Notikumi

Diskusija “Darba un privātās dzīves saskaņošana”

Šī gada 10. maijā no plkst.18:00 līdz 20:00  Valmierā, Vidzemes augstskolā notika Brīvības un Solidaritātes fonda ar Fridriha Eberta Fonda atbalstu rīkotā diskusija “Darba un privātās dzīves saskaņošana”. Darba un privātās dzīves apvienošanas jautājumi ieņem arvien nozīmīgāku vietu kā Eiropas Savienības, tā nacionālajā līmenī. Darba

Diskusija “Darba un privātās dzīves saskaņošana”

10. maijā no plkst. 18.00 līdz 20.00 Vidzemes augstskolā Valmierā notiks diskusija “Darba un privātās dzīves saskaņošana”. Diskusiju rīko Brīvības un Solidaritātes fonds ar Fridriha Eberta fonda atbalstu. Kā apvienot darbu un privāto dzīvi? Šis jautājums kļūst arvien svarīgāks kā Latvijā, tā visā Eiropas Savienībā.

Video no diskusijas “Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi.”

27. oktobrī notika Eberta fonda rīkota diskusija sadarbībā ar Brīvības un solidaritātes fondu par tēmu “Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi” Diskusijā tika pārstāvēti kā akadēmiskās vides, tā nevalstiskā sektora pārstāvji. Diskusijas gaitā tika aplūkota faktiskā situācija Latvijā sociālās nevienlīdzības jomā, kā arī sociālās politikas