Valde

Ervins Labanovskis
IMG_0018

Brīvības un Solidaritātes fonda dibināšanas iniciators, šobrīd fonda priekšsēdētājs. Viens no jaunās paaudzes sociāldemokrātiem, kurš ilglaicīgi pārstāvējis Latviju arī citās Latvijas, Eiropas un Pasaules sociāldemokrātiskajās organizācijās. Rīgas domē vadījis Uzņēmējdarbības koordinācijas centru, kur izveidojis vairākus projektus: atsperiens.lv, filmriga.lv, duka.riga.lv. Ieguvis politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes izglītību.

„Diemžēl Latvijas politikā ļoti daudz apspriež personālijas un ļoti maz – idejas. Man patīk, ka galvenais BSF darbības mērķis ir izveidot platformu argumentētām diskusijām un akadēmiskiem pētījumiem, lai politiskajā dienas kārtībā piedāvātu jaunas, pamatotas, izsvērtas un sociāli atbildīgas idejas, kas kalpotu visai sabiedrības attīstībai neatkarīgi no tā, kurš politiķis vai politiskais spēks tās īstenotu dzīvē.”


Jana Simanovska

Jana Simanovska vada biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”, pētniece un vieslektore “Vidzemes augstskolā”, eksperte Latvijas Vides investīciju fondā, autore žurnālā “Vides vēstis” un citos žurnālos. Izstrādā apmācību programmas, lasa lekcijas un konsultē uzņēmumus un pašvaldības, kā arī raksta par ilgtspējīgu lauksaimniecību un rūpniecību, ķīmisko vielu pārvaldību, ekomarķējumu, ekodizainu, aprites ekonomiku, ekoinovācijām, zaļo publisko iepirkumu. Pilsoniski aktīva.

“Nereti, runājot par vides aizsardzību, mēs sakām, ka nevaram to atļauties. Bet piesārņota vide un pārtika ir ne tikai vides problēma – tā ir sociāla problēma, jo pirmie, kas cieš no piesārņojama, ir sociāli vismazāk aizsargātie. Efektīvāk izmantojot dabas resursus, ieguvēji ir visi. Piemēram, kā atklājām BSF un FEPS kopīgi izdotajā grāmatā “(Food) waste not want not”, ikviens eiro, ko ieguldām pārtikas atkritumu novēršanā, palīdz mums ietaupīt astoņus un vairāk eiro, ko varam izmantot citiem mērķiem. Samazinot pārtikas atkritumus skolā, bērni ir labāk un garšīgāk paēduši.

Līga Rasnača (Dr.sc.soc.)

Līga Rasnača (Dr.sc.soc.) ir asociētā profesore un vadošā pētniece Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Viņas zinātniskās intereses saistītas ar sociālo labklājību, mājokļa politiku un atsevišķu mazaizsargātu grupu (seniori, bijušie likumpārkāpēji) aizsardzību. Līga Rasnača vairāk kā tr’’isdesmit zinātnisko publikāciju autore. Pētījumi un teorētiskās studijas veicinājuši Līgas pievēršanos progresīvām sociāldemokrātiskām idejām, kuras  viņai ir tuvas gan kā pētniecei, gan kā politiski aktīvai pilsonei.

Māris Graudiņš

3fdc0e9afe5beacf352b96f2da1a49c4dd348e94

2017.-2018. gadā partijas “Progresīvie” pirmais priekšsēdētājs. ES
politikas vieslektors Stokholmas Ekonomikas augstskolā. Agrāk, kā
5. Saeimas deputāts vadījis Baltijas asamblejas vides un
enerģētikas komisiju. Dibinājis un desmit gadus vadījis sabiedrisko
attiecību uzņēmumu “Consensus PR”. Komunikācijas lektors
International University Audentes Tallinā. Vadījis Eiropas
Parlamenta Informācijas biroju Latvijā.  Strādājis Latvijas Gāzes
padomē. Trimdas laikā strādājis: Minsteres Latviešu ģimnāzijā,
Radio Brīvā Eiropa, 1985. gadā vadījis “Baltijas Brīvības un miera
kuģa ” akciju un strādājis ASV Kongresa vēlēšanu kampaņas
vadībā. Vairāku publikāciju autors. Studējis Čikāgas universitātes
doktorantūrā, Stokholmas Universitātē, Kanādas Makmāstera
Universitātē, u.c.

“”Brīvības un Solidaritātes fondam” ir potenciāls risināt sasāpējušus
jautājumus Latvijā un Eiropā. Nevienlīdzība, iekļaujošas nācijas
veidošana, valsts drošība, demogrāfijas un enerģētikas politika ir
tikai dažas jomas, kur nepieciešams mainīt valsts politiku.

Egīls Baldzēns

581172_640x420

1984. gadā ir pabeidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti filozofa specialitātē. 1989. gadā iesaistījies LSDSP atjaunošanā.
1998. gadā no Latvijas Sociāldemokrātu apvienības saraksta ievēlēts 7. Saeimā, un bijis tās frakcijas priekšsēdētājs. Saeimā darboies kā Nacionālās drošības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas biedrs. Piedalījies vairākās apakškomisijās un starpparlamentu sadarbības grupās. 1999. gadā, apvienību veidojošajām partijām izveidojot vienotu LSDSP.
2002. gada līdzdarbojies Sociāldemokrātu Savienības izveidē.
No 2002. gada decembrī ievēlēts par Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieku.

Agita Misāne

Agita Misāne – reliģiju zinātniece un ideju vēsturniece, filozofijas doktore (Latvijas Universitāte, 2016). Patlaban Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes vadošā pētniece un zinātniska projekta vadītāja, kā arī pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, mākslas un folkloras institūtā. Zinātniskās intereses un pedagoģiskā darbība saistīta ar latviešu nacionālismu, teorētisko un reliģijas socioloģiju un reliģiju un kultūru daudzveidību Latvijā. Latvijas Zinātnes padomes eksperte filozofijas, reliģijas un ētikas nozarē. Agrāk strādājusi arī ar sabiedrības integrācijas jautājumiem Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā un biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” . Praktizējoša stoiķe.

Andris Šuvajevs

Andris ir ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Glāzgovas universitātē un maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Oksfordas universitātē. Šajā laika posmā Andris pievērsās dažādu politisko formu analīzei, īpaši pievēršot uzmanību dažādiem tiešās demokrātijas eksperimentiem gan Eiropā, gan Latīņamerikā. No 2017.gada līdz 2019.gada pavasarim Andris bija Marijas Kirī fonda stipendijas saņēmējs, strādājot Latvijas universitātē. Šī projekta ietvaros viņš iesāka Latvijas ekonomiskās vides izpēti, analizējot sociālās uzņēmējdarbības realizāciju ikdienas kontekstā, kā arī Zolitūdes traģēdijas polit-ekonomisko dimensiju. Papildus, Andris iesāka pētīt plaši izplatīto parādu problēmu Latvijas sabiedrībā, analizējot to valstiskā un vēsturiskā šķērsgriezumā.

Klāvs Sedlenieks

Klāvs Sedlenieks ,PhD

Rīgas Stradiņa Universitātes docents un vadošais pētnieks, kā viespaniedzējs regulāri sadarbojas arī ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā. Studējis Vītauta Dižā Univesitātē (Kauņā), Tallinas Univesitātē, Latvijas Universitātē, Kembridžas universitātē un ilgstošu laiku viesojies arī Ņujorkas Pilsētas Universitātē  (CUNY) un Londonas Universitātē.  Klāvs Sedlenieks ir sociālantropologs, pētījis tēmas, kas ir saistītas ar korupciju, dzimtes un dzimuma jautājumiem (īpaši – tēvu lomu Latvijas ģimenēs un sabiedrībā kopumā), miermīlīgu konflikta risināšanu un miermīlīgās sabiedrības kopumā. Pašlaik Klāvs Sedlenieks valsts antropoloģiju un radniecību saistītas tēmas, viņš veic lauka darbu Latvijā un Menkalnē. Daudzu sociālām un politiskām problēmām veltītu publikāciju autors, kurās nereti pievērš uzmanību politiskās un ekonomiskās nevienlīdzības jautājumiem.

Andris Sprūds

Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors. Viņš ir arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē. Andris Sprūds ir ieguvis maģistra grādu centrāleiropas vēsturē Centrāleiropas Universitātē Budapeštā, Ungārijā, un starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Viņš arī ir ieguvis PhD politikas zinātnē Jagiellonian University (Krakovā, Polijā). Andris Sprūds ir bijis aicinātais students un pētnieks Kolumbijas, Džona Hopkinsa, Oksfordas un Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko attiecību institūtā un Japānas Enerģijas ekonomikas institūtā. Viņa galvenās pētnieciskās intereses and aktivitātes ietver enerģijas drošību un politiku Baltijas jūras reģionā, postpadomju valstu iekšpolitiku un ārpolitiku, kā arī transatlantiskās attiecības.