Energoefektivitāte

Šogad Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) īpašu uzmanību ir veltījis energoefektivitātes jautājumiem. Energoefektivitāte ir būtisks elements, lai Latvija savu tautsaimniecību būvētu uz ilgtspējīgiem pamatiem. Mērķtiecīga un gudra politika šajā jomā var stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību, radīt jaunas darba vietas, uzlabot valsts ekonomiskos rādītājus un celt iedzīvotāju labklājību.

Aizvadītajos mēnešos divās konferencēs un vairākās apaļā galda diskusijās esam pulcējuši kopā ekspertus, sabiedrības pārstāvjus, uzņēmējus un politiķus, lai saprastu, kādi atbalsta mehānismi nepieciešami, kādas izmaiņas likumdošanā jāveic un kādi administratīvie šķēršļi jānojauc, lai Latvijā krietni plašāk veiktu energoefektivitātes pasākumus un sabiedrība apzinātos to sniegtos ieguvumus.

Piedāvājam Jums iepazīties ar šī darba rezultātiem!

Energoefektivitātes e-grāmata (latviski)

Energy Efficiency e-book (english)

Priekšlikumi lēmumu pieņēmējiem

Selīnas Vancānes ziņojums: “Atbalsta pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajās ēkās Latvijā – paveiktais un nākotnes uzdevumi”:

Ekspertu un politiķu diskusija par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti. Diskusijā piedalījās Einārs Cilinskis (Nacionālā apvienība) – LR Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāts, Gatis Ābele (ZZS) – LR Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Juris Ozoliņš, enerģētikas eksperts, Agris Kamenders, „Ekodoma” direktors, Edmunds Valantis, LR Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta direktors, Oļegs Kukuts, Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes tehniskais direktors. Diskusiju vadīja Reinis Āboltiņš, Providus enerģētikas politikas pētnieks:

Diskusijā „Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?”piedalās: Selīna Vancāne (moderē diskusiju), Latvijas Zaļās kustības priekšsēdētāja; Mare Mitrevica, biedrība „Passive House Latvija”, Gatis Žogla, SIA “Ekodoma” projektu vadītājs/energoauditors; Elvijs Avenītis, FCubed fonda Investīciju pārvaldnieks; Raivo Damkevics, SIA „RenEsco” direktors; Edgars Strauts, Latvijas Energoefektivitātes asociācija; Inese Vilciņa, SIA “Salaspils siltums” pārstāve; Andris Akermanis, Latvijas Pašvaldību savienība; Ervins Krauklis, pasīvo ēku eksperts; Maija Rubīna, Rīgas Enerģētikas aģentūra; Inese Olafsone, Latvijas Darba devēju konfederācija; Līvija Plavinska, Saeimas deputāte, „Vienotība”; Krišjānis Kalnciems, „Nacionālā apvienība”; Tālis Laizāns, „No sirds Latvijai” un Ansis Dobelis, BSF valdes loceklis:

Estonian experience in apartment building insulation. Jaan Tepp, CEO of energy efficiency and renewable energy consultation company OÜ Energiasäästubüroo (Energy Saving Bureau Ltd):

Housing energy efficiency promotion in Finland. Project. Dr. Hanna-Liisa Kangas, Senior Climate Policy Officer, WWF Finland. Project „Housing energy efficiency- resource economy and environmental protection”:

Diskusija „Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā”. Diskusiju vada Selīna Vancāne, biedrības „Latvijas Zālā kustība” valdes priekšsēdētāja. Diskusijā piedalās: Reinis Āboltiņš , „Providus” enerģētikas politikas pētnieks; Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma pārstāvis; Jānis Brizga, biedrības „Zaļā Brīvība” vadītājs; Inese Vilciņa, SIA „Salaspils siltums” pārstāve; Ansis Dobelis, Brīvības un solidaritātes fonda valdes loceklis; Andris Eglītis, VARAM Reģionālās politikas departaments, vecākais eksperts; Rolands Irklis, SPRK Padomes loceklis; Viktors Lelis, „No sirds Latvijai” pārstāvis; Inguna Ozoliņa, LR Ekonomikas ministrija, atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments, energoefektivitātes nodaļa; Zintis Šaicāns, LR Ekonomikas ministrija, atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments, energoefektivitātes nodaļa; Dzintra Atstāja, Banku augstskola, profesore; Andis Kārkliņš, LAEF valdes loceklis; Kristaps Zvaigznītis, Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs; Oskars Caune, būvinženieris:

Projektu finansiāli atbalstīja:

Norden3_LV_72