BSF 6. foruma video/audio materiāli

2010. gada 10.septembrī notika Brīvības un solidaritātes fonda 6. forums par tēmu “Zaļā tautsaimniecība Latvijā”. Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Iepriekš jau tika publicēts īss tekstuāls foruma gaitas kopsavilkums un foto galerija. Visi materiāli ir brīvi lejupielādējami, lietojami personīgajām vajadzībām. Pārpublikācijas vai atsauces gadījumos lūdzam pievienot norādi uz autoru un/vai fonda mājas lapu!
Video materiāli


Video materiāli

Atis Lejiņš – Uzruna

Aigars Štokenbergs – Zaļā ekonomika – greznība vai nepieciešamība?


Roberts Ķīlis – Zaļa tautsaimniecība un jauni rīcībpolitiskie principi

Jānis Brizga – Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana: globālā perspektīva

Džineta Dimante, Dzintra Atstāja – Zaļās ekonomikas perspektīvas Latvijā

Lotte Tisenkopfa-Iltnere – Uzņēmējdarbība kļūst zaļa: tendences un izaicinājumi

Dace Kalniņa – Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā, attīstības iespējas un konkurētspēja

Jānis Vinters – Alternatīvās un atjaunojamās enerģijas iespējas Latvijā


Ivars Austers – Sabiedrības attieksme pret vidi un ilgtspējīgu patēriņu

Otrā daļa – Diskusija

Audio versija pārnēsājamajiem atskaņotājiem

Atis Lejiņš – Uzruna (.mp3; 3,0 MB)
Aigars Štokenbergs – Zaļā ekonomika – greznība vai nepieciešamība? (.mp3; 0,8 MB)
Roberts Ķīlis – Zaļa tautsaimniecība un jauni rīcībpolitiskie principi (.mp3; 25,0 MB)
Jānis Brizga – Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana: globālā perspektīva (.mp3; 27,7 MB)
Džineta Dimante, Dzintra Atstāja – Zaļās ekonomikas perspektīvas Latvijā (.mp3; 21,2 MB)
Lotte Tisenkopfa-Iltnere – Uzņēmējdarbība kļūst zaļa: tendences un izaicinājumi (.mp3; 24,6 MB)
Dace Kalniņa – Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā, attīstības iespējas un konkurētspēja (.mp3; 17,7 MB)
Jānis Vinters – Alternatīvās un atjaunojamās enerģijas iespējas Latvijā (.mp3; 7,2 MB)
Ivars Austers – Sabiedrības attieksme pret vidi un ilgtspējīgu patēriņu (.mp3; 13,2 MB)
Otrā daļa – Diskusija (.mp3; 31,0 MB)

Citi materiāli

Izmantoto prezentāciju arhīvs (.zip; 17,5 MB)