BSF 10. foruma video/audio materiāli

2012. gada 24. februārī Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) mājā notika Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) un Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) rīkots forums „Latvija pēc referenduma: starpetniskās sadarbības stratēģijas”.

Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Visi materiāli ir brīvi apskatāmi, lejupielādējami, lietojami personīgajām vajadzībām. Pārpublikācijas vai atsauces gadījumos lūdzam pievienot norādi uz autoru un/vai fonda mājas lapu!

Video materiāli
Didzis Melbiksis, Ervins Labanovskis. Ievadrunas

Andrejs Berdņikovs. Veidojot starpetniskās sadarbības platformas Latvijā: šķēršļi un izaicinājumi

Atbildes uz jautājumiem

Illarions Girss. Krieviski runājošās kopienas politiskās un kultūras prasības Latvijā: meklējot veidus, kā padarīt tās dzirdamas

Atbildes uz jautājumiem

Jörgen Siil. Etniski balstītās protestu kustības ārzemēs: kā mūsdienu sabiedrības reaģē uz tām?

Atbildes uz jautājumiem

Ivars Ījabs. Referendumu prakse un etniskās attiecības

Atbildes uz jautājumiem

Iveta Kažoka. Skatoties nākotnē: sadzīvošanas scenāriji

Atbildes uz jautājumiem

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 1. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 2. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 3. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 4. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 5. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 6. daļa

Audio versija pārnēsājamajiem atskaņotājiem

Didzis Melbiksis, Ervins Labanovskis. Ievadrunas (.mp3; 5,86 MB)
Andrejs Berdņikovs. Veidojot starpetniskās sadarbības platformas Latvijā: šķēršļi un izaicinājumi (.mp3; 22,4 MB)
Andrejs Berdņikovs. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 25,9 MB)
Illarions Girss. Krieviski runājošās kopienas politiskās un kultūras prasības Latvijā: meklējot veidus, kā padarīt tās dzirdamas (.mp3; 14,5 MB)
Illarions Girss. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 27,6 MB)
Jörgen Siil. Etniski balstītās protestu kustības ārzemēs: kā mūsdienu sabiedrības reaģē uz tām? (.mp3; 41,7 MB)
Jörgen Siil. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 21,5 MB)
Ivars Ījabs. Referendumu prakse un etniskās attiecības (.mp3; 25,2 MB)
Ivars Ījabs. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 20,6 MB)
Iveta Kažoka. Skatoties nākotnē: sadzīvošanas scenāriji (.mp3; 36,2 MB)
Iveta Kažoka. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 13,1 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 1. daļa (.mp3; 16,6 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 2. daļa (.mp3; 18,5 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 3. daļa (.mp3; 14,3 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 4. daļa (.mp3; 16,5 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 5. daļa (.mp3; 11,9 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 6. daļa (.mp3; 19,6 MB)

Citi materiāli

Izmantoto prezentāciju arhīvs (.zip; 0,59 MB)
Ivetas Kažokas prezentācija