Video atskaite no starptautiskās konferences par nodokļu politiku

Piedāvājam videoieskatu 2014. gada 29. augustā Rīgā, Arodbiedrību mājas lielajā zālē notikušajā Brīvības un solidaritātes fonda un Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) rīkotajā starptautiskajā konferencē „Vai nodokļu politika vienlaicīgi var veicināt ekonomisko izaugsmi un mazināt sociālo nevienlīdzību?”.

Konferences kopsavilkums un atziņas tiks publicētas BSF mājas lapā. Liekot saites uz video ierakstiem, nepieciešama atsauce uz Brīvības un solidaritātes fondu.

Vai nodokļu politika vienlaicīgi var veicināt ekonomisko izaugsmi un mazināt sociālo nevienlīdzību?

Ansis Dobelis: Ko ekonomika iegūtu no progresīvas nodokļu sistēmas un vienlīdzīgākas sabiedrības?

Gints Turlajs: Vai Latvijā nepieciešama un iespējama progresīva nodokļu sistēma?

Ekonomists Jānis Bērziņš par nevienlīdzības mazināšanu un nodokļu politiku Latvijā!

Antonio Gambini: Patreizējās ES nodokļu politikas tendences un to ietekme uz nevienlīdzību

Ekonomists John Weeks: Nodokļu politikas ietekme uz nevienlīdzību un makroekonomikas stabilitāti.