Starptautiska konference par efektīvu atbalstu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

Šī gada 30. septembrī Rīgā norisināsies starptautiska konference „Vai iespējami efektīvi atbalsta mehānismi dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem?“.

Ēku energoefektivitātes uzlabošana jau ilgstoši ir aktuāla problēma visā Latvijā. Tas ir jautājums gan par Latvijas enerģētisko neatkarību, gan efektīvu un videi draudzīgu resursu izmantošanu, gan daudzu mājsaimniecību sociālo drošību.

Šobrīd apmēram 60% no daudzdzīvokļu ēkās patērētas siltumenerģijas ir dabasgāze, kuru importējam no Krievijas. Energoefektivitātes rādītāji dzīvojamo ēku sektorā ir ļoti vāji, jo lielākā daļa ēku celta laika posmā no 1945. līdz 1990. gadam. Mājsaimniecības Latvijā patērē divreiz vairāk enerģijas (un tātad arī lielāku daļu savu ienākumu) nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas rada papildus slogu gan valsts ekonomikai, gan pašām mājsaimniecībām.

Lai gan Baltijas valstis pēc neatkarības atgūšanas bija līdzīgās situācijās, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir izmantoti dažādi atbalsta mehānismi ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Līdz ar to arī sasniegtie rezultāti ir atšķirīgi. Tieši šobrīd Latvijā notiek aktīvs darbs pie atbalsta mehānismiem, ar kuriem nākamajos gados veicināt ēku siltināšanu.

Konferencē eksperti dalīsies pieredzē ar Latvijā, Igaunijā un Somijā izmantotiem atbalsta mehānismiem energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī piedāvās savu redzējumu par nākotnes risinājumiem.

Savukārt, pasākuma otrajā daļā notiks ekspertu, sabiedrisko organizāciju un Latvijas politisko partiju pārstāvju diskusija par dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanu.

Pasākums norisināsies Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva lielajā zālē. Konferences sākums pulksten 10:00.

Konference notiek projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros, un to organizē Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) ar Ziemeļu ministru padomes un Latvijas Zaļās kustības atbalstu.

Visus interesentus aicinām pieteikties konferencei, aizpildot pieteikuma formu vai rakstot uz e-pastu info@bsf-latvija.lv.

Konferences programma (.pdf; 0,22 MB)