BSF 3. foruma materiāli

2008. gada 6. decembrī notika Brīvības un solidaritātes fonda 3. forums par tēmu “Demogrāfiskā situācija un inovācijas: Latvijas izaugsmes perspektīvas”. Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – foto, video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Iepriekš jau tika publicēts īss tekstuāls foruma gaitas kopsavilkums. Visi materiāli ir brīvi lejupielādējami, lietojami personīgajām vajadzībām. Pārpublikācijas vai atsauces gadījumos, lūdzam pievienot norādi uz autoru un/vai fonda mājas lapu!

Video materiāli
Atis Lejiņš – Uzruna


Ivars Indāns – Cilvēkresursi un Latvijas attīstība

Aija Lulle – Augsti kvalificētu profesionāļu migrācija

Edvīns Karnītis – Latvijas kapacitātes pietiekamība innovatīvai attīstībai: riski un risinājumi

Ilona Kiukucāne – Migrācija, izglītība un inovācijas: darba devēju perspektīva

Pēteris Krīgers – Demogrāfija un darba tiesības likuma gaismā

Sönke Schmidt – International Labour Migration: challenges and EU perspective

Otrā daļa – diskusijas

Audio versija pārnēsājamajiem atskaņotājiem

Prezentācijas (.mp3; 152MB)
Diskusijas (.mp3; 85,8 MB)

Citi materiāli

Visu izmantoto prezentāciju arhīvs (.zip; 3MB)