Forums: Latvijas zaļās tautsaimniecības potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šķēršļi

2012. gada 14. septembrī Rīgā, Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Brīvības un solidaritātes fonda, Ziemeļu Ministru padomes un Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) rīkots forums „Latvijas zaļās tautsaimniecības potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šķēršļi”.

Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) jau kopš 2008. gada daudzos veidos ir mēģinājis veicināt videi draudzīgu politikas attīstību Latvijā. Mēs uzskatām, ka valsts ilgtspējīga attīstība ir iespējama tikai tad, ja gan politika, gan ekonomika, gan ikviena pilsoņa ikdienas dzīve balstās uz rūpīgu un tolerantu attieksmi pret vidi. Lai nodrošinātu videi draudzīgu un ilgtspējīgu politiku, šodien vairs nepietiek ar pieņemtajiem lēmumiem un darbībām vienas valsts iekšienē. Mēs dzīvojam laikā, kad lēmumiem un rīcībai ir jābūt reģionālai un globālai. Tādēļ ir nepietiekami, ja par vides politiku, zaļo tautsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību runājam tikai Latvijas ietvaros. Mums ir jādomā un jārīkojas vismaz Baltijas un Ziemeļeiropas mērogā – jārealizē kopīga rīcības politika, jāpieņem kopīgi lēmumi, jādalās pieredzē un veiksmīgos piemēros, kas var padarīt mūs stiprākus kopā. Tādēļ esam gandarīti, ka šī projekta realizācijā mums talkā nāk Ziemeļu Ministru padome un Eiropas Progresīvās izpētes fonds (FEPS).

Daudziem iedzīvotājiem un politiķiem ir nepilnīga un neskaidra izpratne par to, ko nozīmē “zaļā ekonomika”. Bieži vien šie jautājumi tiek skatīti ļoti šauri, piemēram, tikai kā labāko piemēru enerģētikas politika vai kā atkritumu apsaimniekošana un videi draudzīga lauksaimniecība. Ar šo forumu mēs vēlmies vairot izpratni, ka jautājumu loks, ko aptver ilgtspējīga ekonomika un zaļa tautsaimniecība, ir krietni plašāks. Sākot ar mūsu ikviena ikdienas lēmumiem un rīcībām, līdz pat valsts politikai teju visās nozarēs.

Uz pasākumu aicināti visi interesenti, iepriekš reģistrējoties pa e-pastu info@bsf-latvija.lv.

Forumu būs iespējams vērot tiešraidē portālā www.tvnet.lv. Foruma laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu/angļu valodās.

Foruma programma (.pdf; 0,24 MB)