BSF, Ziemeļu Ministru padomes un FEPS foruma video/audio materiāli

2012. gada 14. septembrī Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) mājā notika Brīvības un solidaritātes fonda (BSF), Ziemeļu Ministru padomes un Eiropas progresīvās izpētes fonda (FEPS) un rīkots forums „Latvijas zaļās tautsaimniecības potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šķēršļi”.

Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Visi materiāli ir brīvi apskatāmi, lejupielādējami, lietojami personīgajām vajadzībām. Pārpublikācijas vai atsauces gadījumos lūdzam pievienot norādi uz autoru un/vai fonda mājas lapu!

Video materiāli
Didzis Melbiksis, Ansis Dobelis, Charlotte Billingham. Ievadrunas

Ansis Dobelis. Informatīvās kampaņas „Nāc un sāc zaļot!” prezentācija

Alda Ozola. Zaļās tautsaimniecības iespējas Latvijā – koncepcijas, ārējās ietekmes un mīti

Alda Ozola. Atbildes uz jautājumiem

Ervins Labanovskis. Zaļā tautsaimniecība – potenciālā Latvijas starptautiskā identitāte un preču zīme

Ervins Labanovskis. Atbildes uz jautājumiem

Āris Ādlers. Sabiedrības sadarbība kā priekšnosacījums vietējās (lauku) kopienas ilgtspējīgai attīstībai

Āris Ādlers. Atbildes uz jautājumiem

Klāvs Sedlenieks. Racionālie argumenti un (ne)vēlēšanās dzīvot ilgtspējīgi

Klāvs Sedlenieks. Atbildes uz jautājumiem

Tomas Tomilinas. Zaļā ekonomika un politika Lietuvā (angliski)

Tomas Tomilinas. Atbildes uz jautājumiem


Gunnar Boye Olesen. Kā valsts veicina videi draudzīgas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstību (angliski)

Gunnar Boye Olesen. Atbildes uz jautājumiem

Jenneth Parker. Eiropas Savienības loma zaļās tautsaimniecības attīstībā (angliski)

Jenneth Parker. Atbildes uz jautājumiem

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 1. daļa

Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 2. Daļa

Audio versija pārnēsājamajiem atskaņotājiem

Didzis Melbiksis, Ansis Dobelis, Charlotte Billingham. Ievadrunas (.mp3; 3,52 MB)
Ansis Dobelis. Informatīvās kampaņas „Nāc un sāc zaļot!” prezentācija (.mp3; 10,5 MB)
Alda Ozola. Zaļās tautsaimniecības iespējas Latvijā – koncepcijas, ārējās ietekmes un mīti (.mp3; 25,4 MB)
Alda Ozola. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 10,1 MB)
Ervins Labanovskis. Zaļā tautsaimniecība – potenciālā Latvijas starptautiskā identitāte un preču zīme (.mp3; 16,0 MB)
Ervins Labanovskis. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 6,69 MB)
Āris Ādlers. Sabiedrības sadarbība kā priekšnosacījums vietējās (lauku) kopienas ilgtspējīgai attīstībai (.mp3; 18,5 MB)
Āris Ādlers. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 4,45 MB)
Klāvs Sedlenieks. Racionālie argumenti un (ne)vēlēšanās dzīvot ilgtspējīgi (.mp3; 23,6 MB)
Klāvs Sedlenieks. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 6,15 MB)
Tomas Tomilinas. Zaļā ekonomika un politika Lietuvā (angliski) (.mp3; 20,7 MB)
Tomas Tomilinas. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 8,51 MB)
Gunnar Boye Olesen. Kā valsts veicina videi draudzīgas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstību (angliski) (.mp3; 23,5 MB)
Gunnar Boye Olesen. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 1,82 MB)
Jenneth Parker. Eiropas Savienības loma zaļās tautsaimniecības attīstībā (angliski) (.mp3; 26,6 MB)
Jenneth Parker. Atbildes uz jautājumiem (.mp3; 6,01 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 1. daļa (.mp3; 19,9 MB)
Politisko partiju pārstāvju un ekspertu diskusija – 2. Daļa (.mp3; 22,6 MB)

Citi materiāli

Izmantoto prezentāciju arhīvs (.zip; 8,16 MB)