Video no diskusijas “Latvijas attīstības ekonomika – kā to realizēt?”

27. septembrī notika Eberta fonda rīkota diskusija sadarbībā ar Brīvības un solidaritātes fondu par tēmu “Latvijas attīstības ekonomika – kā to realizēt?”.

Diskusijā tika apspriests:

1. Kā izveidot industriālo politiku, lai piesaistītu investīcijas uz inovācijām balstītam industriālajam sektoram?

2. Kā nodrošināt to, lai sabiedrība var pilnvērtīgi iesaistīties ekonomiskajos procesos un izmantottās potenciālu?

3. Kādi ir Valsts atbalsta mehānismi investīcijām?