Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi.

Frīdriha Eberta fonds sadarbībā ar Brīvības un Solidaritātes fondu rīko diskusiju “Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi”.

Diskusijā tiks pārstāvēti kā akadēmiskās vides, tā nevalstiskā sektora pārstāvji. Ar akadēmisko skatījumu par sociālās nevienlīdzības problemātiku Latvijā aicināta uzstāties Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes asoc.prof., dr.sc.soc. Līga Rasnača.

Diskusijas gaitā pievērsīsimies situācijas Latvijā izvērtēšanai un risinājumu meklējumiem. Diskusijas gaitā tiks aplūkota faktiskā situācija Latvijā sociālās nevienlīdzības jomā, kā arī sociālās politikas mehānismi, kas šobrīd tiek izmantoti nabadzības izskaušanai un nevienlīdzības mazināšanai (GMI, sociālie un citi pakalpojumi), kā arī to pārveidošanas nepieciešamība un iespējas. 

Pieaicinātie runātāji:
 Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Asoc.prof., Dr.sc.soc. Līga Rasnača;
 EAPN-LATVIA Latvijas PretNabadzības Tīkla valdes priekšsēdētāja Laila Balga un
valdes locekle Elīna Ālere-Fogele;
 Sociālo jautājumu eksperts M.soc.d. Viesturs Kleinbergs.
Moderatore : M.iur., M.soc.d. Inga Liepa-Meiere


Laika grafiks:
Laiks: 27.oktobrī 18:00-20:00 Vieta: Kaņepes Kultūras Centrs, Skolas ielā 15, Rīgā
18:00-18:20 Ievads un iepazīstināšana ar runātājiem
18:20-18:40 Sociālās nevienlīdzības mazināšana- akadēmiskā perspektīva. (L.Rasnača)
18:40-19:00 Nabadzību pieredzējušo cilvēku portrets Latvijā- ietekme uz dzīves ciklu,
risinājumi. (L.Balga. E.Ālere-Fogele.)
19:00-19:20 Sociālo un citu pakalpojumu ietekme uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu
(V.Kleinbergs)
19:20-19:50 Diskusija ar klātesošajiem (NVO pārstāvji, eksperti, interesenti)
19:50-20:00 Pasākuma noslēgums

Diskusija notiks š.g. 27. oktobrī no plkst. 18.00- 20.00 Kaņepes kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā.