Video no diskusijas “Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi.”

27. oktobrī notika Eberta fonda rīkota diskusija sadarbībā ar Brīvības un solidaritātes fondu par tēmu “Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi”

Diskusijā tika pārstāvēti kā akadēmiskās vides, tā nevalstiskā sektora pārstāvji.

Diskusijas gaitā tika aplūkota faktiskā situācija Latvijā sociālās nevienlīdzības jomā, kā arī sociālās politikas mehānismi, kas šobrīd tiek izmantoti nabadzības izskaušanai un nevienlīdzības mazināšanai (GMI, sociālie un citi pakalpojumi), kā arī to pārveidošanas nepieciešamība un iespējas.

Līgas Rasnačas viedoklis par sociālo nevienlīdzību

Ingas Liepas-Meieres viedoklis par sociālo nevienlīdzību

Viestura Kleinberga viedoklis par sociālo nevienlīdzību

Lailas Balgas viedoklis par sociālo nevienlīdzību

Elīnas Āleres-Fogeles viedoklis par sociālo nevienlīdzību