“NEWCOMER INTEGRATION IN EUROPE: BEST PRACTICES AND INNOVATIONS SINCE 2015”

30. novembrī notika grāmatas “NEWCOMER INTEGRATION IN EUROPE: BEST PRACTICES AND INNOVATIONS SINCE 2015” prezentācija. Publikāciju sadarabībā ar ekspertiem un zinātniekiem no dažādām Eiropas valstīm sagatavoja Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) un Eiropas Progresīvo pētījumu fonds (FEPS).

Publikācijā apkopota 10 Eiropas valstu pieredze, reaģējot uz bēgļu plūsmām pēc 2015.gada. Atspoguļotas gan nacionāla, gan vietēja līmeņa iniciatīvas, kuras īsteno pašvaldības, NVO un darba devēji. Grāmatas atklāšanā būs iespēja iepazīties ar trim no šiem piemēriem – Beļģijas, Lietuvas un Spānijas – padziļināti. Vairāki autori vērš uzmanību tam, kā veiksmīgi nodrošināt ilgtspējīgu NVO iesaisti politikas veidošanā un ieviešanā.

„Vairāku valstu pieredze liecina, ka, iesaistot NVO jau savlaicīgi uzņemšanas un iekļaušanās politikas veidošanā, kā arī palielinot valsts mērķfinansējumu atbalsta aktivitātēm, ir iespējams izveidot ilgtspējīgu patvēruma sistēmu valstī. Šobrīd viens no izaicinājumiem Latvijā ir arī NVO ieviesto pakalpojumu atkarība no projektu konkursiem”, grāmatas iznākšanu komentē tās redaktore un migrācijas pētniece Agnese Lāce.

„Diemžēl notiek kari, dabas katastrofas, kas liek cilvēkiem doties bēgļu gaitās. Tas ir liels izaicinājums visai cilvēcai, gan bēgošajiem, gan arī uzņemošajiem. Ir muļķīgi ignorēt šīs tendences, gudri ir tām sagatavoties. Tapēc Brīvības un solidaritātes fonds ir sagatavojis publikāciju, kur apskatīti pozitīvie piemēri, kā uzņemošās valstis Eiropā var pret šo parādību attiekties un kā risināt potenciālās problēmas, saglabājot cieņu pret bēgošo cilvēku”, informē Brīvības un solidaritātes fonda vadītājs Ervins Labanovskis.

Publikāciju elektronisko versiju var apskatīt šeit.