Aprites ekonomika un zaļās darbavietas ES un ārpus tās

“Ņemot vērā ievērojamo dabas resursu patēriņa un radīto atkritumu apjoma pieaugumu, aprites ekonomikas jēdziens ir kļuvis arvien plašāks gan akadēmiskajās, gan politikas debatēs. Jaunā Eiropas Komisijas aprites ekonomikas tiesību aktu pakete (publicēta 2022. gada marta beigās), kurā cita starpā iekļauta arī ekodizaina iniciatīva un ilgtspējīgas tekstilrūpniecības stratēģija, sniedz papildu pierādījumus šai pārmaiņai”, saka starptautiskās publikācijas par aprites ekonomiku redaktors un pētnieks Jānis Brizga.

Lai izvērtētu aprites ekonomikas potenciālu, kā arī iespējamos trūkumus, Foundation of European Progressive studies (FEPS), Brīvības un Solidaritates fonds (BSF), Frīdriha eberta fonds (FES) un citi partneri ir izdevuši grāmatu “Aprites ekonomika un zaļās darbavietas ES un ārpus tās”.

Pielikumā varat iepazīties ar grāmatu latviešu valodā, kas sniegs ieskatu aprites ekonomikas iespējās, izaicinājumos un attīstības perspektīvās.