Archives

BSF 5. foruma: „Progresīvā nodokļu sistēma – moderna līdzekļu sadales sistēma jauktā tirgus ekonomikā vai komunisma rēgs?” kopsavilkums (Rīga, 28.05.2010.)

2010. gada 28. maijā Rīgā notika Eiropas Progresīvās izpētes fonda un Brīvības un solidaritātes fonda rīkots forums “Progresīvā nodokļu sistēma – moderna līdzekļu sadales sistēma jauktā tirgus ekonomikā vai komunisma rēgs?”. Foruma temats un gaidāmie lektori zālē bija aicinājuši ap 100 ekonomistu, politiķu, studentu, mācībspēku,

BSF 4. foruma “Valsts sektora reformas: mazākas izmaksas, lielāka efektivitāte – veiksmīgie piemēri Austrumeiropā” kopsavilkums (Rīga, 11.12.2009.)

2009. gada 11. decembrī notika Brīvības un solidaritātes fonda rīkots forums „Valsts sektora reformas: mazākas izmaksas, lielāka efektivitāte – veiksmīgie piemēri Austrumeiropā”, kas kopā aicināja valsts pārvaldes darbiniekus, augstskolu pasniedzējus, politisko partiju pārstāvjus, studentus un citus interesentus. Zālē bija pulcējušies ap 100 cilvēku, kas liecina

BSF 3. foruma materiāli

2008. gada 6. decembrī notika Brīvības un solidaritātes fonda 3. forums par tēmu “Demogrāfiskā situācija un inovācijas: Latvijas izaugsmes perspektīvas”. Sekojot fonda dibināšanas un darbības vadmotīvam, vēlamies piedāvāt visus mums pieejamos foruma informatīvos materiālus – foto, video, audio un mums pieejamās runātāju prezentācijas. Iepriekš jau