Diskusija “Sociālā Eiropa – izaicinājumi un iespējas Latvijai”

Brīvības un solidaritātes fonds sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu 26.septembrī rīkoja diskusiju par Sociālo Eiropu.

Diskusijā eksperti rosinās, kā, balstoties uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru, šā brīža ekonomikas izaugsmes, demogrāfijas un ģeogrāfiskas mobilitātes apstākļos risināt Latvijai nozīmīgos nabadzības, nevienlīdzības un zemas sociālās mobilitātes izaicinājumus. Šajā kontekstā tiks vērtēti Eiropas Komisijas priekšlikumi Latvijai un tiks skarts arī jautājums, kāds ir un varētu būt lielās Latvijas diasporas kopienas pienesums sociālo riska faktoru mazināšanai.