All posts by Tatjana Ozerska

Eiropas Savienības revidenti skarbi kritizē Komisijas šī brīža politiku pārtikas atkritumu jautājumā

  Teksta autors: Sarantis Michalopoulos | EurActiv.com 2017. gada 17. janvāris Eiropas Komisija tiek aicināta sakārtot lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku 17. janvārī publicētajā ziņojumā, Eiropas Revīzijas palāta kritizēja Eiropas Komisiju par tās nespēju veicināt resursefektīvu pārtikas piegādes ķēdes izveidi, risinot pārtikas atkritumu problēmu. Palāta arī aicināja ES izpildvaras

ES piedāvā uz pusi samazināt pārtikas atkritumus līdz 2030. gadam

Teksta autore: Rebeka Smitersa | The Guardian Ziemeļrietumu pārtikas veikala ķēde PCC Natural Markets pārvērš savus pārtikas atkritumus organiskajā mēslojumā. Nozīmīga Eiropas parlamenta balsojuma priekšvakarā, kas ieplānots šomēnes, cilvēki tiek mudināti īpaši izteikt atbalstu Eiropas mēroga kustības iniciatīvai uz pusi samazināt visas pārtikas ķēdes radītos atkritumus Eiropā līdz